2007. évi eredményeink

Mindaz amire büszkék vagyunk!

Egyesületünk életében 2007. volt az első teljes év, így céljainkat is ennek megfelelően állítottuk fel. Örömmel látjuk, hogy van érdeklődés a tevékenységünk iránt és hasonlóan örülünk annak is, hogy egyre többen vannak, akik önként segítik munkájukkal céljaink elérését. Céljainkat három fő területen határoztuk meg, így eredményeinket is ezek mentén mutatjuk be.

Kapcsolati rendszer

Célunk volt, hogy egy hazai és egy nemzetközi vállalkozásokat segítő, támogató szervezet is felvegyen tagjai közé. Így 2007 legelején felvettük a kapcsolatot az Ipartestületek Országos Szövetségével és a JEUNE-nal (Young Entrepreneurs of the European Union). Mindkét szervezettel folyamatos kapcsolattartás alakult ki azóta, és mind a ketten tagjaik közé fogadtak minket. Azért tartottuk különösen fontosnak a kapcsolatfelvételt más szervezetekkel, mert komolyabb támogató projektek végrehajtására egyelőre csak más szervezetekkel karöltve van módunk. Mindkét szervezet részéről komoly fogadókészség volt az ötleteink irányában, melyek közül több a 2008-as terveinkben konkrét projektterv formájában meg is jelenik.

2007. nyarán felvettük a kapcsolatot a VIP-Romania (Voluntari pentru idei si Proiecte) nevű szervezettel, akik egy egyhetes International Entrepreneurship Week elnevezésű rendezvényt szerveztek 2007. szeptember első hetére. Segítettünk e rendezvény pályázatának elkészítésében (Youth in Action 4.3) és egyesületünket ketten részt is vettünk az eseményeken. Ennek megfelelően tartottunk előadást a magyarországi üzleti környezetről, illetve egy tréninget tartottunk üzleti tervezéshez kapcsolódóan, ahol az elkészítés alatt álló képzési anyagunk alapjait teszteltük sikerrel a gyakorlatban.

Tanácsadás, oktatás

2007 folyamán elkészítettük tanácsadási tevékenységünk módszertani anyagát, az „ECC módszertant”. Az elnevezés a „European Compatible Company”, azaz „Európa-kompatíbilis társaság” kifejezésből származik. A módszertan lényege, hogy a vállalkozásokat – már az indulásuktól kezdődően – a folyamatok oldaláról közelíti meg, így minden részében átlátható rendszerként kezeli. Ez a látásmód lehetőséget ad arra, hogy a kevésbé hatékony részeket könnyedén felismerje a vállalkozó és megoldást keressen rájuk, de abban is fontos szerepe van, hogy rámutatva a vállalkozás erős oldalaira lehetőséget teremt, hogy a vállalkozó ezen erős pontokra, folyamatokra koncentrálva tudja megkülönböztetni, kiemelni vállalkozását a sok hasonló vállalkozás közül.

A módszertan elkészültével megnyílik a lehetőség, hogy nagyobb hatékonysággal tudjunk kezdő vállalkozóknak, illetve vállalkozást indítani szándékozóknak segítséget nyújtani.
Oktatási rendszerünk alapjait lefektettük, elkészültek oktatási rendszerünk moduljai: Titkok, Első lépések, Alapozás, Célok, Tervek, Folyamatok, Hatékonyság címekkel. 2008. évi terv, hogy a modulokat valódi esettanulmányokkal, megtartott tréningek videó- és hanganyagaival, vállalkozók kérdéseivel és az azokra adott válaszokkal feltöltsük.
Bár tanácsadási és oktatási tevékenységünk alapjai még csak most alakultak ki, 2007-ben 17 vállalkozónak/leendő vállalkozónak segítettünk személyesen vagy e-mailes konzultáción a vállalkozásuk elindításában, illetve az első lépések megtételében.

Tagság, ismertség

Nem szándékoztunk tagsági körünket addig jelentősen bővíteni, amíg a tanácsadási, illetve oktatási tevékenységünk alapjai nincsenek megfelelően lefektetve. Így a 2007-es évnek nem volt célja, hogy sok vállalkozással vegyük fel a kapcsolatot. Ezek ellenére is közel 100 vállalkozás hallott már rólunk, közülük többel rendszeres kapcsolatban vagyunk (vagy mi segítünk nekik, vagy ők segítenek minket önkéntes munkával).