Hosszú távú céljaink, célrendszerünk


1. Érdekképviselet, érdekérvényesítés

Ennek érdekében:
 1. Közreműködik a jogszabály-előkészítés és jogalkotás folyamatában, véleményezi a jogszabályok, gazdasági koncepciók, fejlesztési programok, stratégiai koncepciók tervezeteit, részt vesz a jogszabályok társadalmi, illetve parlamenti bizottsági vitájában. Szükség esetén kezdeményezi jogszabályok megalkotását, illetve módosítását.
 2. Kapcsolatot tart a parlamenti pártokkal, valamint a vállalkozások érdekeit támogató politikai pártokkal és mozgalmakkal, a munkaadói, szakmai érdekképviseletet ellátó társszervezetekkel, a minisztériumokkal és állami intézményekkel, továbbá a gazdasági kamarákkal.
2. A fiatal és kezdő vállalkozók fiatalságából és tapasztalatlanságából fakadó hátrányaik csökkentése

Ennek érdekében:
 1. A tagság közötti kapcsolatok kiépítése érdekében rendszeres egyesületi események szervezése.
 2. Általános vállalkozói ismereteket közvetítő képzések (Vállalkozó Akadémia) biztosítása.
 3. Vállalkozás-szervezési, -vezetési kérdésekben szakmai tanácsadás, konzultáció biztosítása.
 4. Kedvezményes szolgáltatási rendszer fenntartása.
3. Az Egyesület tagjai közötti üzleti és emberi kapcsolatok kiépítésének támogatása, beleértve a vállalkozásokkal kapcsolatos általános tapasztalatcserét és a speciális, egyes szakmákat, tevékenységeket érintő know-how-k megosztását is mind hazai, mind európai viszonylatban

Ennek érdekében:
 1. Bemutatkozási lehetőség biztosítása az Egyesület rendezvényein és honlapján a tagság (illetve a tagjai által képviselt vállalkozások) számára.
 2. Az Egyesület kapcsolatot tart vállalkozások nemzetközi szervezeteivel és közreműködik tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, nemzetközi szinten történő partnerkeresésben és kapcsolatépítésben.
 3. Tagsága számára szakmai és általános vállalkozásvezetési, -szervezési témákban előadásokat, beszélgetéseket szervez gyakorlati szakemberekkel, sikeres vállalkozókkal.
4. A vállalkozás – mint tevékenység, és mint életpálya – népszerűsítése, általános elismertségének és megbecsülésének növelése

Ennek érdekében:
 1. Előadásokat, ismertetőket tart, írásokat jelentet meg közép- és felsőoktatási intézményekben a vállalkozói életpályával kapcsolatosan.
 2. Népszerűsíti és támogatja a fiatalok vállalkozóvá válását, a vállalkozás, mint életpálya elfogadását.
 3. Támogatja és segíti a fiatalok azon kezdeményezéseit, amely vállalkozói szemléletmód, illetve vállalkozói készségek kialakulását eredményezi.
5. A tagság informálása Magyarország és az Európai Unió gazdasági politikájáról, szabályozásáról, a vállalkozások működéséhez kapcsolódó törvényi változásokról.

Ennek érdekében:
 1. Rendszeres hírlevél összeállítása és szétküldése a tagság részére, amely hírlevél a fenti témákon túl egyéb fontos információkat is eljuttat a tagság részére.