Kérdések és válaszok az egyéni vállalkozás indításáról

2012.08.20. by Hegyi Gábor Szólj hozzá »

Ki lehet egyéni vállalkozó?

Egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozás indítása mára nagyon egyszerű lett.

Egyéni vállalkozó szinte bárki lehet.

Egész konkrétan egyéni vállalkozói tevékenységet indíthat az a személy, aki…

 • magyar állampolgár, vagy
 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Nem lehet egyéni vállalkozó…

 • aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
 • akit valamely bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Hol lehet az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését bejelenteni?

1. Személyesen az ország bármely okmányirodájában, amennyiben vállalkozói igazolványt igényel (a vállalkozói igazolvány kiváltása nélkül is lehet egyéni vállalkozó valaki).

2. Elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül.

Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése ügyfélkapun keresztül

Ehhez “Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése” című űrlapot kell kitölteni és feltölteni a rendszerbe.

Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése okmányirodában

Az okmányirodában történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyigazolvány, lakcímkártya, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) legyen nálunk.

Milyen költséget jelent az egyéni vállalkozás elindítása?

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes, ha nem igényel igazolványt. Az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező.

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizheti az “Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében” (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban. (A legegyszerűbb és leghatékonyabb talán e két utóbbi felkeresése.)

Az egyéni vállalkozó csak olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette.

A tevékenység akkor kezdhető meg, ha a bejelentés nyilvántartásba vételéről a bejelentő igazolást kap ügyfélkapus tárhelyére.

Az igazolás megérkezéséig érdemes folyamatosan ellenőrizni az ügyfélkapus tárhelyét, mert ha bármi hiányosságot találnak, akkor az egy oda küldött üzenetben fogják jelezni!

A sikeresen elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték. A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, vagyis az egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában.

Hogyan működik az elektronikus ügyintézés?

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek nagy része elektronikus úton intézhető az ügyfélkapun keresztül, így

 • az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése,
 • az adatváltozás bejelentése,
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése,
 • a tevékenység folytatásának bejelentése, és végül
 • az egyéni vállalkozás megszüntetésének a bejelentése.

Mi az elektronikus ügyintézés folyamata?

1. Az elektronikus ügyintézés megkezdéséhez töltse le az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ÁNYK).

2. Válassza ki az egyéni vállalkozói tevékenységének székhelyéhez (a választott székhelyéhez) kapcsolódó okmányirodát az okmányirodakereső alkalmazás segítségével.

3. Ezen az oldalon keresse meg a vállalkozásának székhelye szerinti okmányiroda nyomtatványát (az érintett megye, majd a település kiválasztásával), és mentse le “Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése” elektronikus nyomtatványt a számítógépére.

4. Töltse ki a nyomtatványt a kitöltési útmutató segítségével, és ügyfélkapun bejelentkezve az “Általános dokumentumfeltöltő alkalmazás” oldalán tudja feltölteni.

A bejelentő az elektronikus úton megküldött bejelentés okmányirodai fogadásáról értesítést, a bejelentett adatok nyilvántartásba vételéről pedig igazolást kap ügyfélkapus tárhelyére.

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, azaz az egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. Innentől a bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában.

Mennyibe kerül a vállalkozói igazolvány kiváltása?

Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának illetéke 10 000 forint. Azonban a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása. Ha mégis szükség lenne rá, bármikor kérhető.

Ha az igazolvány elveszik, megsemmisül, vagy ellopják, akkor ezt a vállalkozó köteles bejelenteni 5 napon belül az ország bármely okmányirodájában. A pótlás illetéke 5000 Ft.

Ha adatváltoztatás miatt válik a csere szükségessé, akkor 3000 Ft illetéket kell fizetni.

Hol igényelhető vállalkozói igazolvány, ha mégis szükségem volna rá?

Egyéni vállalkozói igazolvány igényléséhez személyesen kell befáradni az ország valamely okmányirodájába. Az igényléshez szükséges nyomtatványt is ott kaphatjuk meg.

Hogyan lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozást?

A szüneteltetést elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni, a “Változás bejelentés” űrlapon, a nyilvántartási szám feltüntetésével.

Az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézéshez nem szükségesek iratok. A szüneteltetés bejelentése díj- és illetékmentes.
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja.

A szünetelés ideje alatt egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet. A szüneteltetésig keletkezett fizetési kötelezettségeit akár a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

A bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, – tehát a szünetelés megkezdése időpontjának nyilvántartásban való rögzítése -, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. A vállalkozó a szüneteltetés bejelentésének nyilvántartásba vételéről igazolást kap ügyfélkapus tárhelyére.

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. Így ha valaki február 1-től kívánja szüneteltetni a tevékenységét, akkor azt a megelőző napon – január 31-én – be kell jelentenie.

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható. Így ha valaki május 1-től kívánja folytatni a tevékenységét, akkor azt a megelőző napon – április 30-án – kell bejelentenie.

A tevékenység szüneteltetése legalább 1 hónapot, legfeljebb 5 évet lehetséges. Ha 5 év után nem intézkedik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése kapcsán, úgy a tevékenység folytatásának megtiltását követően törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Az egyes jogszabályokat megtalálja ezen az oldalon keresve: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
 • Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény
 • Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet
 • Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII.28.) Korm. rendelet
 • Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet
 • Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet

Ha tetszett, vagy hasznos volt az írásunk, kérem lájkolja!

Önnek is van kérdése? A kommentek között felteheti!

Ha szeretne folyamatosan hírt kapni pályázatokról, vállalkozókat érintő fontosabb hírekről, információkról, iratkozzon fel hírlevelünkre! A feliratkozásért még ajándék tanulmány is jár!

Segítsen Ön is nekünk!

Elkészítettünk több tananyagot, amelyek segítségével Ön jobb, ügyesebb és hatékonyabb vállalkozó lehet! A tananyagok árát Ön választhatja meg. Kezdő Vállalkozók Tudásbázisa77 comments

 1. molnár tibor says:

  Egy mikropékség beindításához milyen lépések szükségesek,minden elképzelésem a fejemben,ötletszinten természetesen,merre hogy induljak el egyáltalán. Milyen támogatások vehetők igénybe,így a legelején?

  köszönettel!

 2. Ilkei Hajós Gábor says:

  Tisztelt Hivatal !! Kérdésem ,hogyan lehetek szitanyomó vállalkozó ,ha nincs végzettségem ,De 25 évig szitanyomó , vállalkozó voltam ,1982-2007ig , most 63 éves vagyok ,felnött képzést nem találok , Végzettségem Gimnáziumi érettségi ,RTV müszerész , Kérem segítségüket ,mert még szeretnék dolgozni ! Tisztelettel : I H G

 3. Janos says:

  udvozlom,

  egy kerdesem lenne. 2012 elejen regisztraltam egyeni vallakozokent, teljes idos, bejelentett munka mellett. szerettem volna beleugrani valamibe, de igazabol nem sikerult. 2012-ben aztan vegulis azon kivul, hogy lett rola papirom(az igazolvanyt nem is kertem) nem tortent semmi. nemreg at is irtam szuneteltetettre. kerdesem, hogy szukseges-e barmit is bejelentenem ezzel kapcsolatosan a munkaltatom reszere, adobevallas elkeszitese okan.

  elore is koszonom

  J

 4. bonooobong says:

  Lényegretörő, hasznos információkkal teli írás, éppen ilyesmit kerestem. Ami igazán érdekelne, hogy körülbelül mennyi idő alatt zajlik le az ügymenet, a vállalkozói tevékenység bejelentésétől a tevékenység megkezdhetőségéig. És hogy nagyságrendileg milyen költségekkel jár (akár adózás részéről), ha nem rendelkezem teljes- vagy részmunkaidős magyarországi állással, külföldön viszont egyetemi hallgatói jogviszonyom van. Előre is köszönöm a választ.

  • Kedves Kérdező!

   Az előbbi válaszhoz annyi kiegészítést tennék, hogy egyéni vállalkozás pár nap alatt meg van, Bt. körülbelül 1 hét és ennek magasabb az alapítási költsége.

   Üdvözlettel:

   Lea

 5. Tamás says:

  Tisztelt TileaTanácsadó Kft.!

  A következő fontos kérdésem lenne: ki minősül “vállalkozónak” a jelenleg hatályos magyar törvények, jogszabályok alapján?

  (pl. vállalkozónak minősül egy Kft. ügyvezető igazgazótja, amennyiben többségi tulajdonnal rendelkezik?)

  Valamint mivel bizonyítja valaki, hogy vállalkozó?

  Legyenek szívesek – amennyiben idejük engedi – teljes felsorolást írni!

  Köszönöm válaszukat!

  Üdvözlettel,
  Tamás

  • Kedves Tamás!

   A vállalkozónak mint társas vállalkozónak van egy definíciója a Tbj-ről szóló törvényben.

   Nem kell bizonyítani, aki ezen definíció szerint az, azt annak kell tekinteni.

   Üdvözlettel:

   Lea

 6. Nagy László says:

  Üdvözlöm!
  Egyéni vállalkozásnak nagyságrendileg mennyibe kerül a havi fentratása? Gondolom nem lehet pontosan memondani de kb:) Köszönöm!

 7. deák ibolya says:

  Tisztelt Tanácsadó.okj-s abc,ill ruházati végzettségem van,viszont szeretnék nagykereskedőtől nagy tételben márkás ruhákat vásárolni.ehez kell a vállalkozói?valamilyen formában?köszönettel :Ibolya

 8. deák ibolya says:

  Akkor ehez ki kell váltani a vállalkozói igazolványt is?köszönettel:Ibolya

 9. deák ibolya says:

  Nagyon szépen köszönöm:)

 10. Zsuzsa says:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Egyéni vállalkozás megszüntetését 2013 januártól a területileg illetékes Járási Hivataloknál kell bejelenteni .
  Kérdésem, hogy a hivatal visszaigazolása után még külön az APEH-hoz is be kell-e jelenteni a megszűnést, vagy azt a JH intézi, és ha mégis kell az APEH-hoz jelenteni a megszűnést akkor melyik nyomtatványon lehet ezt megtenni.
  Előre is köszönöm a válaszát.

 11. Tomori Viki says:

  Üdvözlöm!

  -Szeretnék érdeklődni,hogy tudnának e abban segíteni,hogy milyen engedélyek kellenek vagy kell e egyáltalán engedély?
  Szeretnék egy olyan egyéni vállalkozásba kezdeni ahol gyermekeknek tartanék éneklős zenélős rajzolós foglalkozást.Szülői jelenléttel, nem napközi.Csak adok egy órát mint egy tanár.
  Köszönöm Viki

 12. Kitti says:

  Tisztelt Tanácsadó! Az egyik közeli ismerősöm már majdnem harminc éve magán vállalkozó, de mostanában már nem él meg a foglalkozásából.(fodrász) Gondolkodik rajta, hogy megszüntesse, és ezzel kapcsolatban tenném fel Önnek a kérdést, hogy ha megszünteti a vállalkozást, utána kaphat-e munkanélküli segélyt, vagy valamilyen szociális támogatást? Köszönettel: Kitti

 13. Judit says:

  isztelt Tanácsadó.
  Szeretném ki váltani az egyéni vállalkozóimat. (ingatlanértékesítéséhez, illetve kozmetikumok árusításához)
  De nem tudom melyik adó formát válasszam, hiszem az 1-2 hónapban elég minimum bevétel várható még a tanfolyam miatt.. Illetve 3 gyermekem van ő rájuk igénybe vehetek egyéni vállalkozó ként valamilyen juttatást? Válaszát előre is köszönöm..

 14. Fábián Attila says:

  Tisztelt tanácsadó!
  Érdeklődnék hogy mennyi lenne a havi járulékom havonta utánam ha kiváltanám a válkozási engedélyt és az alkalmazottam után(6-8 órában).
  Szobafestő szakmában dolgoznák.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel :Fábián Attila

 15. Fodor Tamás says:

  Üdvözlöm!Azt szeretném megtudni,hogy felfüggesztett börtönbüntetéssel lehetek-e egyéni vállalkozó?Előre is köszönöm válaszát!

  • Kedves Tamás!

   Ezt az okmányirodában kell megkérdezni, alapvetően minden vállalkozás alapításánál feltétel a bűntetlen előélet, a felfüggesztett börtönbűntetést meg kell kérdezni, hogy hogyan értékeli a hatóság.

   Üdvözlettel:

   Lea

 16. Andrea says:

  Tisztelt Tanácsadó!

  24 éves diplomás fiatal vagyok, egy bizsu ékszereket árusító kisboltot szeretnék nyitni egy kisvárosban, kihez fordulhatnék tanácsért, információért, hogy mekkora kezdőtőke lenne szükséges, szeretnék én dolgozni a boltban, de nincs eladói végzettségem, ez probléma?
  Nagyon köszönöm a segítséget!

  Üdvözlettel: Andrea

 17. Istvan says:

  Kedves Tanácsadó !

  Lányom Masszőr,még nem volt bejelentett munkahelye,foglalkozásához legtöbb esetben,válllkozói kéne,hogy elhelyezkedjen,kérném az Ön segítségét,és tanácsadását az elinduláshoz.
  Segítségét megköszönöm
  Üdv. Istvan

 18. Erzsébet says:

  Tisztelt Tanácsadó KFT!
  Vállalkozást szeretnék indítani- jó kézügyességem révén,meg szeretem a kézimunkát-hímzésből,gyöngy ékszerek készítéséből.Ezt külföldön szeretném hivatalosan értékesíteni.Van e erre lehetőség,és itthon mekkora az az összeg,amit feltétlenűl be kell fizetnem,a forgalom utáni adón kívül?

 19. Gábor says:

  Tisztelt Tanácsadó KFT!

  Tanácsot szeretnék kérni, 4 éve fotózunk hobbi szinten és mostanság rengeteg portré felkérésünk akad, érdeklődnék, hogyan lehetne hivatalos útra terelni az egész dolgot, sajnos képzettségünk nincs…

 20. Katalin says:

  Hol lehet az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését bejelenteni?
  1. Személyesen az ország bármely okmányirodájában, amennyiben vállalkozói igazolványt igényel

  (a vállalkozói igazolvány kiváltása nélkül is lehet egyéni vállalkozó valaki).
  Igazolvány kiváltása nélkül , hogyan ? Ez mit jelent, mit takar ?
  Üdv : Kata

  • Hegyi Gábor says:

   Kedves Katalin,
   Az okmányirodákat a polgármesteri hivatalokban találja.
   A második kérdésére a válasz, hogy nem szükséges fizikailag elkérni a vállalkozói igazolványt.
   Ez így érthető?
   üdv, Gábor

 21. Gábor says:

  Kedves Tanácsadó !
  Az lenne a kérdésem , hogy nekem van egy teljes munkaidős állásom,és ezen felül szeretnék egyéni vállalkozó lenni mint villanyszerelő (szakmám) az lenne a kérdésem ,hogy milyen fizetési kötelezettséggel jár ez nekem mivel a munkámból vonják a tb.,nyugdíj, stb….
  mint vállalkozó csak a munkáimból kell adód fizetni számla alapján.
  köszönöm!!

  • Hegyi Gábor says:

   Kedves Gábor,
   Ha van teljes munkaidős állása, akkor vállalkozóként már csak az elért eredmény után kell adót fizetnie. (Illetve ÁFÁ-t, ha ÁFA-körös lesz.)
   Érdemes lehet nem ÁFA-körösnek lenni és KATA adózási módot választani. (Így havi 25 eFt fizetési kötelezettsége lesz és semmi több.)
   Üdv, Hegyi Gábor

 22. Gábor says:

  Tehát ha jól érem akkor ha ÁFA körös leszek akkor amit adok számlát annak az x%-át kell befizetnek adóként és ha KATA adósású akkor havi fix25 ezer föggetlen a számlásásomtól?

 23. Agi says:

  Jo napot kivanok!

  Azt szeretnem megtudni, hogy ahhoz, hogy valaki itthon megkapja az egyeni vallakozoi igazolvanyt, ahhoz milyen vegzettseg kell? ( pl, ha szepseg szalont szeretne nyitni, fodraszattal, szolariummal). Varom valaszukat!

 24. Ágnes says:

  Kedves Tanácsadó !

  Vállalkozást indítok, kata-ba jelentkeztem be.
  Azt szeretném megtudni,hogy kell-e számlázni valamit, szükség van-e pecsétre, számlatömbre ? Hogyan kell a bevételt könyvelni vagy mi az, amit erről tudni kell ?

  Köszönettel,
  Ágnes

  • Kedves Ágnes!

   Természetesen az összes értékesítést számlázni kell, pecsét használata nem kötelező, de számlatömbre, számlázó programra szüksége van, illetve könyvelni is kell a vállalkozását egyszeres könyvvitel szerint.

   Üdvözlettel:

   Lea

 25. László says:

  Kedves tanácsadó!

  Az lenne a érdésem egy használt ruha túrkálót szeretnék nyitni kereskedői v. eladói végzetség szükséges-e avállalkozói kiváltásához.
  ha alkalmazottat szeretnék foglalkoztatni neki is eladói végzetség kell. Ez is lehet KATA adózású. Nagyon szépen köszönöm!!

 26. Paulovits Gabriella says:

  Tisztelt Tanácsadó!

  Közalkalmazottként dolgozom egy múzeumban, de az óraszámom kevesebb heti 36 óránál. Szeretnék kiegészítésként ruhatervezéssel és -készítéssel foglalkozni (ez az eredeti végzettségem), amivel körülbelül havi maximum 25 000 Ft jövedelemre tudnék szert tenni.
  Azt szeretném megkérdezni, hogy a 7-es adószám kiváltása mellett döntsek vagy EV igazolvány igényeljek? Melyikkel járnék jobban az adófizetés és járulékfizetés szempontjából?
  Válaszát előre is köszönöm:
  P.Gabriella

  • Kedves Gabriella!

   Az adószámos magánszemély státusz korlátozott tevékenység mennyiséget feltételez, így egyéni vállalkozás létrehozás javasolt.

   Üdvözlettel:

   Lea

 27. Viki says:

  Pelenka kiskereskedést szeretnék nyitni. Ehhez a vállalkozáshoz kell kereskedelmi végzettség?
  Köszönöm válaszát

 28. Márta says:

  Kedves Tanácsadó!

  Tartalom szolgáltató honlapot szeretnék üzemeltetni, a hirdetési helyek bérbeadásából, szponzorált hírlevél kiküldéséből, e-book letöltéséből, szolgáltatásközvetítésből származna a bevételem. Milyen végzettség előírt ezek végzéséhez? Jól tudom, hogy bejelentés és engedély nélkül lehet?

  Köszönöm szépen.

 29. Károly says:

  Pizzabüfét szeretnénk nyitni a párommal ketten,ahol pizzaszeletet,üditőt,kávét és hasonlókat árulnánk.Az elképzelés,tervek minden a fejünkben van már,az a kérdésem,hogy milyen engedélyek kellenek,hova menjek először,csak olyan üzletet bérelhetek,aminek van ilyen jellegű tevékenységre engedélye?kell-e ehhez a vállalkozáshoz boltvezetői végzettség,vagy más egyéb?a berendezéseket is(pizzasütő, stb.) bérelnénk kezdetben.

  erre a tevékenységre igénybe lehet venni valamilyen támogatást?
  köszönöm válaszát!

  • Kedves Károly!

   Egyeztessen az illetékes okmányirodával és a jegyzővel is. Ehhez inkább szakács végzettségre van szükség mint kereskedelmi végzettségre és ÁNTSZ, működési engedélyre is szükség lesz. Támogatás a fiatalok vállalkozás kezdését támogató pályázat van, illetve folyamatosan írják ki a többit is.

   Lea

 30. Anna says:

  Tisztelt Tanácsadó Kft!

  Egy élelmiszer üzletet szeretnék nyitni. Közgazdász végzettséggel rendelkezem turizmus-vendéglátás szakon. Ez kiválthatja az üzletvezetői papírt, vagy meg kellene csinálni azt a tanfolyamot is?
  Köszönöm válaszát!

  • Kedves Anna!

   Diplomával, mely nem egyenértékű valamely OKJ-s végzettséggel, nem lehet sajnos vállalkozást alapítani, csak OKJ-s végzettséggel, így azt meg kell szereznie.

   Üdvözlettel:

   Lea

 31. Ildikó says:

  Kedves Lea!
  Szeretnénk hamarosan egy szépségszalont nyitni a lányunknak. Fodrász végzettsége van. Bővítettük a váll ogazolványt ezzel a tevékenységgel. Barátnője műkörmös, szeretne bérlőtárs lenni. Jelenleg pultosként dolgozik, milyen formában tudna vállalkozó is lenni és alkalmazott is a régi helyén? Minden másnap dolgozna pultosként ill. körmözne. Fél felmondani, hátha nem jön be neki és akkor se állás, se vállalkozás.
  Előre is köszönöm.
  Üdv: Ildikó

 32. Cziglédy Ádám says:

  Szép jó napot kívánok! Érdeklődnék, hogy milyen feltételei illetve követelményei vannak fuvarozói EV kiváltásához? Esetleg fiatal kezdő vállalkozónak lehet-e valamilyen támogatást igényelni? Köszönettel:Ádám

 33. László says:

  Tisztelt Cím,

  szeretnék egy vállalkozást alapítani, amiben járművek kormánykerekeinek bőrözésével, illetve bőr/szövet ülések javításával és készítésével foglalkozni.
  Jelenleg tanulom a szakmát egy vállalkozónál, de iskolába nem járok. Kérdésem az lenne, hogy lehet-e iskola elvégzése nélkül céget alapítani, vagy esetleg megfelelő lehet-e a meglévő Autószerelő OKJ-s végzettségem?

 34. Károly says:

  mikor kapok választ?az utánam következőnek is már válaszoltál,nekem miért nem?? hm????
  igyekezzé

 35. Anikó says:

  Kedves Lea!
  Használt gyermekruha-kereskedést szeretnék nyitni a közeljövőben a falunkban. Elvégeztem az Okj-s ruházati eladó tanfolyamot, folyamatban van a boltvezetői tanfolyamom is. Bolt nyitásához elegendő lesz a ruházati eladó vagy szükséges lenne használtcikk eladóira is?
  Egyedül szeretném csinálni a boltot, társ nélkül, így az egyéni vállalkozó a legmegfelelőbb számomra vagy az Egyszemélyes Kft-t javasolja? Fent említett végzettségemmel nyithatok-e nagykereskedést?
  Válaszát előre is köszönöm: Anikó

 36. Kinga says:

  Van egy ismerősöm aki hét hónap börtönbűntetést kapott két év felfüggesztésre . Ő mikor indíthatna vállakozást?

 37. Melinda says:

  Kedves Tanácsadó!
  Tegnap írtam egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a járulékokat fizetni ha egyszerre két országágban váltom ki a vállalkozói engedélyemet? Míért törölték a kérdésemet?
  Melinda

 38. Sára says:

  Kedves Lea!
  Most kaptam meg az orvosi diplomámat, körzeti ügyeletet szeretnék vállalni, de számlaképesnek kell legyek. Nem lesz főállásom, így magam után kell fizessem a járulékokat. Kérdésem, hogy milyen tásasági formát javasol (egyéni vállalkozás?), és annak kb. mennyi a havi költsége (járulékok, adó)?

  Köszönettel,
  Sára

Szólj hozzá!